Meelespea sportlasele

Hokimängija ABC:

 1. Osale treeningutel vastavalt ajakavale ning ära jäta neid vahele. Õppeprotsess on süstemaatililine ,
  põhimõttel: ühehele järgneb kaks, kahele kolm, jne.
 2.  Kui hokimängija puudub treeningutest mõjuval põhjusel, tuleb sellest treenerit teavitada päev varem (ja
  võimalusel isegi varem).
 3. Suhtu treeningutesse vastutustundlikult:
  – arenda end ning saa kasu treeningutest
  – vii läbi operatiivanalüüs (mis töötas, mis ei töötanud, kuidas järgmisel korral teha)
  – võimalusel aita ja toeta moraalselt meeskonnakaaslasi
  – vaimselt ja füüsiliselt valmistu ning häälestu mängudeks ja treeninguteks
  – kasuta heaperemehelikult klubi ja väljaku vara
  – kuula ja järgi tähelepanelikult treeneri juhiseid, õpi ja korda läbitud materjali
  – tee kodutööd. Oskuste lihvimiseks pead tegema palju kordusi, kuid seda ainult treeneri soovitusel.
  – ole iseseisev ja näita seda ka igapäevaelus ning jääl.
 4. Tule trenni 30-45 minutit varem enne treeningu algust. Võistlusele saabu 1 tund enne mängu algust või isegi
  1,5 tundi varem (vajaduse kohtu treeneriga).
 5.  Valmista hokivarustus ise ette. Mitte miski ei tohiks hokimängijat ei vaimselt ega füüsiliselt segada
  (keskendu treeningule ning hokivarustusele mis ei tohi liikumist takistada ega olla muul moel ebamugav).
 6. Näita treeningutel ja mängudel hea hokimängija moraalseid ja võitluslikke omadusi (vastupidavus, kiirus,
  osavus, visadus, kannatlikkus, töökus, enesekindlus, seltsivus, enesekontroll, iseseisvus, algatusvõime,
  sihikindlus, julgus, enesekriitika, distsipliin)
 7.  Võta treeningule alati kaasa kaks õiges mõõdus hokikeppi (jää ja kuiva trenni jaoks), Kontrolli hokikepi
  pikkust koos treeneriga perioodiliselt.
 8.  Igaks treeninguks olgu kaasas lisavarustus (kotis): driblamispall ja -litter, hüppenöör, espander (vastavalt
  soovitusele), teip hokikepi teipimiseks. Kontrolli varustust koos treeneriga perioodiliselt.
 9.  Tuleb mõista ka seda, et distsipliini rikkumise korral võib treener hokimängijat eemaldada treeningutest,
  mängudest, treeninglaagritest või muudest hokiklubi üritustest.
 10.  Kohtle lugupidavalt treenerite kollektiivi ja jäähalli töötajaid.
 11.  Ole hoolas ja heade õpitulemustega – see on tähtsaks eelduseks ka hokitreeningutel.